Facebook WSNS Facebook WSNS Lubię To

Szkolenie uzupełniające asystent rodziny

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z założeniami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem.

Szkolenie poszerza i podnosi wiedzę oraz umiejętności niezbędne do pracy asystenta rodziny, osobom które mają wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna.

* Wymogi zgodne z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wymiar szkolenia: 30 godzin dydaktycznych

W przypadku osób będących uczestnikami studiów podyplomowych WSNS - Asystent rodziny - praca socjalna z rodziną - program szkolenia realizowany jest podczas dodatkowych trzech jednodniowych zjazdów sobotnich lub niedzielnych.

Koszt: 400 zł

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznej pracy z dysfunkcyjnymi klientami.

ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE:

  • założenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • funkcje i cele asystenta rodziny,
  • specyfika rodzin dysfunkcyjnych (uzależnienia, przemoc, ubóstwo, bezrobocie, problemy wychowawcze),
  • interwencja kryzysowa w rodzinie,
  • praca z oporem i motywowanie do zmiany,
  • formułowanie korekcyjnego planu pracy z rodziną,
  • aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych,
  • koordynacja działań służb społecznych,
  • rozwiązywanie relacji asystent - klient.

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową przez wykwalifikowanych trenerów mających wieloletnie doświadczenie w pracy asystenta rodziny.

POLITYKA COOKIES

KONTAKT:
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

KONTO BANKOWE:
BANK PKO BP S.A.
26 1020 3176 0000 5602 0134 3771

© 2021 wNET

szkolenia bhp szkolenia pedagogiczne Kursy zawodowe Kursy kwalifikacyjne Kursy doskonalące Szkolenia zawodowe Szkolenia kwalifikacyjne Szkolenia doskonalące Szkolenia Lublin Kursy Lublin kursy dla nauczycieli kursy dla kadr szkolenia dla nauczycieli szkoleniadlanauczycieliwarszawa szkoleniadlanauczycieliwars warszawa.szkoleniadlanauczycieli szkoleniadlanauczycielikatowice szkoleniadlanauczycieligdansk szkoleniadlanauczycieliwroclaw szkoleniadlanauczycielipoznan szkoleniadlanauczycieliszczecin szkoleniadlanauczycielilodz szkolenia dla kadr kursydlanauczycieli szkoleniedlanauczycieli kursmakijazulublin doradztwozawodowestudiapodyplomowewarszawa doradztwozawodowestudiapodyplomowekatowice dietetykastudiapodyplomowewarszawa dietetykastudiapodyplomowekatowice socjoterapiastudiapodyplomowewarszawa socjoterapiastudiapodyplomowekatowice szkoleniekursdlanauczycieli doradztwozawodowestudiapodyplomowe dietetykastudiapodyplomowe posrednictwopracystudiapodyplomowe socjoterapiastudiapodyplomowe asystentrodzinystudiapodyplomowe Kurs języka migowego Kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs na wychowawcę kolonijnego

Galeria Filcu żerel.pl tapety natryskowe w Lublinie tapety natryskowe lublin Kurs prawa jazdy lublin Akademia jazdy lublin Studia podyplomowe Studia podyplomowe lublin Studia podyplomowe lublin Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu